Ga naar de inhoud

ALGEMENE LEDENVERGADERING

EVENEMENTEN > Voorgaande jaren > 2017

ZONDAG 9 APRIL 2017

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Op zondag 9 april 2017 vindt onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats,
waar het bestuur verantwoording aflegt over zijn handelen in het afgelopen jaar.
Tevens zullen de jaarprijzen worden uitgereikt aan onze fokkers.

Wij nodigen alle leden van harte uit, hierbij aanwezig te zijn.

Locatie:
H.F. Witte Cultuur en Vergadercentrum
Henri Dunantplein 4
3731 CL  De Bilt

Aanvang: 13.00 uur


Agenda:
1.  Opening
2.  Mededelingen
3.  Notulen van de ALV d.d. 31-01-2016
4.  Jaarverslag 2016 (o.a. evaluatie Gordon Funday en KCM)
5.  Financieel verslag 2016
6.  Verslag van de kascommissie
7.  Benoeming Kascommissie 2017
8.  Vaststellen contributie 2018 en procedure achterstallige contributie.
9.  Begroting 2017 en 2018
10. Plannen voor 2017 (advertentiekosten Gordon Tales, kwartaaluitgave GT)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Aansluitend prijsuitrijking Jaarbekers

Terug naar de inhoud