Ga naar de inhoud

Dutch Setter Show 2023

EVENEMENTEN > Voorgaande jaren > 2023
Dutch Setter Show 2023

Op zondag 2 juli 2023 organiseerden de Ierse Setter Club (ISC), de Ierse Rood-Witte Setter Club (IRWSC) en de Nederlandse Gordon Setter Club (NGSC)  de jaarlijkse  kampioenschapsclubmatch.
De kampioenschapsclubmatch is een jaarlijks terugkerend evenement  binnen onze verenigingen. Ook hier een team van vrijwilligers dat enkele  maanden van tevoren de nodige voorbereidingen treft om deze gezellige  dag tot een groot succes te maken.
Onze Kampioenschapsclubmatch is een door de Raad van Beheer op  Kynologisch Gebied in Nederland erkende CAC-show; de resultaten tellen  dus mee voor het Nederlands Kampioenschap, de beste reu en teef krijgen  een dubbel CAC *, de reserve beste reu en – teef krijgen een heel CAC.
Ook niet-leden zijn van harte welkom op deze outdoor-show. Bezoekers hebben gratis toegang.
*indien minimaal 20 inschrijvingen per ras waarvan er minimaal 16 aanwezig zijn

Keurmeesters:
Ierse Setter rood reuen & teven: Miss. Claire Prangle (UK)
Ierse Setter rood jongste pups en pups: Mr. Ken Kennedy (IE)
Gordon Setter en Ierse Setter rood-wit: Mr. Ken Kennedy (IE)

Inschrijfgeld per hond bij inschrijving voor 12 mei 2023 bedraagt:
Jongste pup- en puppyklas -  30,00
overige klassen 40,00
Koppelklas 10,00

Inschrijfgeld per hond bij inschrijving na 12 mei 2023 bedraagt:
Jongste pup- en puppyklas -  35,00
Overige klassen 45,00
Koppelklas  10,00

Het inschrijfgeld dient meteen met de inschrijving betaald te worden.
De inschrijving IS GESLOTEN

U kunt online inschrijven via OnlineDogShow:
U ontvangt een bevestiging van inschrijving per e-mail.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: isc.kcm@gmail.com


Deelname en of bezoek aan een evenement georganiseerd door of  onder auspiciën van de Ierse Setter Club geschiedt voor eigen risico. De  Ierse Setter Club, dan wel de organisatie van het evenement, kan niet  aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u of uw huisdier(en)  aan personen, andermans dieren of goederen toebrengt, of die aan u, uw  huisdier(en) of goederen wordt toegebracht. Schade, verlies en/of  diefstal kunnen nimmer op de Ierse Setter Club, het bestuur en/of de  organisatie worden verhaald. De deelnemer/bezoeker aan een evenement  dient afdoende verzekerd te zijn tegen de risico’s die met het evenement  gepaard kunnen gaan en de Ierse Setter Club gaat ervan uit dat de  deelnemer/bezoeker derhalve tenminste een WA-verzekering heeft  afgesloten.
Verantwoordelijk Bestuurslid
Diana van der Valk
isc.kcm@gmail.com
Terug naar de inhoud